Kostnad

Varje träd och situation är unik, därför går det inte att ge ett generellt pris utan att först ha gjort en besiktning på plats eller gjort en bedömning utifrån fotografier. Du binder dig inte för något genom att be oss att komma och göra en kostnadsbedömning. Det snabbaste sättet att få en offert är att fylla i vårt kontaktformulär med en beskrivning av önskat jobb. Maila oss gärna även bilder på trädet och vad som finns i dess närhet. Vi lämnar alltid en skriftlig offert med fast pris. Inga andra kostnader tillkommer.

Rut

Från 1 augusti 2016 gäller att man får göra RUT-avdrag även för trädfällning, trädbeskärning och stubbfräsning, men inte för bortforsling av träddelar från tomten. Se mer info om RUT på skatteverkets webbsida (länk). Om du vill utnyttja möjligheten till RUT-avdrag, kontrollera då först hur mycket du kan göra avdrag för. Detta kan lätt kollas på Skatteverkets webbsida .

Hur går det till?

När du kontaktat oss kommer vi ut och tittar på träden och skickar sedan en offert för önskat arbete. Offerten kan innehålla olika förslag på arbeten som är separat specificerade. Efter att ha tänkt igenom vilka delar av offerten du vill att vi utför svarar du oss via mail eller telefon.

Innan du kontaktar oss

Ta reda på att de aktuella träden står inom din tomtgräns. Det kan också vara bra att prata med kommunen innan du fäller träd på din tomt. I vissa fall står det angivet i detaljplanen att man inte får fälla träd i området utan särskilt marklov. Ibland finns det även andra restriktioner från kommunen när det gäller trädfällning. Har du strandtomt, måste du tänka på att det gäller generellt strandskydd minst 100 m från sjön eller vattendraget. Det är alltid bäst att kontrollera med kommunen innan du låter fälla träd vid vattnet. Det är alltid trädägarens ansvar att ta reda på om det föreligger hinder för fällning och man kan bli dömd till vite om man fäller träd utan lov där sådant krävs.

Efter arbetet

Vi strävar alltid efter att lämna arbetsplatsen snygg och välstädad, ibland kan dock väderförhållanden och andra faktorer medföra att det inte går att få helt rent. Om du väljer att ta hand om ris och/eller ved själv lägger vi allt i så prydliga högar som möjligt intill trädets växtplats och krattar ihop kvistar och spån i högar.

Låt oss ta hand om din trädfällning, snöskottning och utbildning så kan du fokusera på annat.

Stefan Hämäläinen

Låt oss skrida till verket

Begär en offert, eller kontakta oss

Ditt namn
Företagsnamn
E-post
Ditt telefonnummer
Hur kan vi hjälpa dig?
Om du vill välja flera, skriv det i meddelandet.
Ett meddelande